มส.สั่งห้าม'พระ'แต่งบทกลอน-กวี ที่เกี่ยวกับการเมือง

 • 2 Replies
 • 109 Views
*

Hot01

 • **
 • 90
  • View Profile
มส.สั่งห้าม'พระ'แต่งบทกลอน-กวี ที่เกี่ยวกับการเมือง
โฆษกสำนักพุทธฯ เผยที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 30 ต.ค. Gclub มีมติรับทราบ แนวทางคุมเข้มพระภิกษุแต่งบทกลอนหรือบทกวีที่อาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการเมือง
เมื่อวันที่ 11 พ.ย. นายสิปป์บวร แก้วงาม Sexy Baccarat ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ได้มีมติให้แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองดำเนินการกับพระภิกษุสามเณรที่ฝ่าฝืนคำสั่งมส. SA Gaming เรื่อง ห้ามพระภิกษุสามเณรเกี่ยวข้องกับการเมือง พ.ศ.2538  Pussy888 และให้แจ้งรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมชุมนุมตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งมาให้กับเจ้าคณะผู้ปกครองพิจารณาดำเนินการทางวินัย และให้พศ.Sbobet ทำหนังสือแจ้งประสานไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบสถานะของพระที่เข้าร่วมชุมนุมทุกรูปว่ามีผู้ปลอมบวชหรือไม่นั้น ก่อนหน้านี้ในการประชุมมส.United Gaming เมื่อวันที่ 30 ต.ค.ที่ผ่านมา มส.ยังได้มีการพิจารณาถึงกรณีที่มีพระภิกษุแต่งบทกลอน บทกวี ที่อาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการเมืองด้วย โดยสืบเนื่องมาจากได้มีพระเถระชั้นผู้ใหญ่ระดับผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง แต่งบทกลอนที่เกี่ยวข้องทางการเมือง แล้วมีสื่อมวลชนนำออกไปเผยแพร่เมื่อวันที่ 20 ต.ค. ดังนั้นทางพศ.จึงได้นำเข้าหารือกับที่ประชุมมส. Betway และมส.ได้รับทราบ พร้อมทั้งมีมติ เรื่อง พระภิกษุแต่งบทกลอนหรือบทกวีที่อาจเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการเมือง โดยมส.ให้พศ.แจ้งเจ้าคณะผู้ปกครองเพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการปกครอง Joker Gaming ควบคุม สอดส่อง ดูแลอบรมพระภิกษุสามเณรในปกครองให้ประพฤติปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย พ.ร.บ.คณะสงฆ์ กฎมส. มติ คำสั่ง ประกาศ ของมส.อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นมาอีก
               
นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า Ufabet มส.ไม่ได้ห้ามพระภิกษุสามเณรแต่งบทกลอน บทกวี แต่จะต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์ ให้สติ และหากจะมีการนำมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันก็ควรสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าไปด้วย โดยที่ไม่ควรเขียนบทกลอน บทกวี ที่สร้างความแตกแยกในสังคม เพราะถือว่าไม่เหมาะสมกับสมณสารูป 

*

wartauren

 • *****
 • 19928
  • View Profile

*

wartauren

 • *****
 • 19928
  • View Profile
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоtuchkasинфоинфо