เบาหวานชนิดที่ 1 และ เบาหวานชนิดที่ 2 แตกต่างกันอย่างไร?

  • 0 Replies
  • 53 Views
เบาหวาน (Diabetes) เป็นโรคยอดฮิตที่ติดอันดับ   Casino Online  1 ใน 10 ของสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศไทย ซึ่งพบอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานเพิ่มสูงขึ้นทุกปี  Gclub  สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation : IDF)   Sexy Baccarat  และองค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักในการป้องกัน โรคเบาหวาน  SA Gamingอย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง  Sexy Gaming  แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังอาจจะเข้าใจผิดว่า สาเหตุของการเกิดโรคเบาหวาน คือการกินหวาน  คาสิโนสด  หรือกินน้ำตาลเพียงอย่างเดียว แต่อันที่จริงแล้ว สาเหตุของโรคเบาหวานนั้นมีมากมาย ขึ้นอยู่กับชนิดของเบาหวาน  คาสิโนออนไลน์   ซึ่งแน่นอนว่ามีมากกว่า เบาหวานชนิดที่ 1 และ เบาหวานชนิดที่ 2โดยทั่วไปแล้ว เราสามารถจำแนก  บาคาร่า  โรคเบาหวาน ตามสาเหตุการเกิดได้ 4 ชนิด ได้แก่
  • เบาหวานชนิดที่ 1
  • เบาหวานชนิดที่ 2
  • เบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ
  • เบาหวานขณะตั้งครรภ์   ดาวน์โหลด