วัดหลวงปากเซ จำปาสัก

  • 15 Replies
  • 205 Views
วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« on: February 21, 2021, 10:42:02 am »
วัดหลวง เป็นวัดที่เก่าแก่ แห่งนึง ในลาวใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปากเซ ติดกับแม่น้ำเซโดน และที่นี้ ยังเป็น โรงเรียนสงฆ์ แห่งแรก ในทัวร์ลาวใต้ด้วย    วัดหลวง หรือวัดโพธิ์ระตะนะสาสะดาราม (Wat Poratana Sadsadaram) เป็นวัดเก่าแก่ของทัวร์ลาวใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปากเซ ริมแม่น้ำ เซโดน สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1935 โดยมีศิลปะแบบลาวดั้งเดิมผสมผสานกับศิลปะสมัยใหม่ เป็นโรงเรียนสงฆ์แห่งแรกของเมืองจำปาสัก สิ่งที่น่าสนใจคือพระอุโบสถ ที่มีการแกะสลักไม้บนบานประตูและหน้าต่างอย่างงดงาม มีอาคารเก่าแก่ใช้เป็นหอสมุด ทัวร์ลาวใต้ ส่วนอาคารที่ติดกับแม่น้ำใช้เป็นสถานที่สำหรับการเรียนพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #1 on: February 26, 2021, 07:10:26 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #2 on: February 27, 2021, 03:28:16 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #3 on: April 27, 2021, 08:09:13 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #4 on: April 28, 2021, 07:36:35 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #5 on: April 29, 2021, 08:42:11 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #6 on: April 30, 2021, 06:27:35 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #7 on: May 01, 2021, 09:00:36 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #8 on: May 02, 2021, 01:51:12 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #9 on: May 03, 2021, 09:21:07 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #10 on: May 04, 2021, 04:30:30 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #11 on: May 05, 2021, 02:33:46 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #12 on: May 06, 2021, 04:35:20 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #13 on: May 07, 2021, 08:54:17 pm »
วัดหลวงปากเซ

วัดหลวงปากเซ จำปาสัก
« Reply #14 on: May 08, 2021, 09:48:13 pm »
วัดหลวงปากเซ